กลุ่มบริษัทในเครือ โกลเด้น บริดจ์ กรุ๊ป

 บริษัท คิชิโร่สโตน จำกัด

กลุ่มพัฒนายางบีอาร์ และวีซีอาร์

 อูเบะอินดัสเทรียล (ประเทศญี่ปุ่น)

 อูเบะกรุ๊ป ประเทศไทย (ประเทศไทย)