ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง 1

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (นักศึกษาฝึกงาน)
 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
 91 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กทม. 10520
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เรียนรู้กระบวณการผลิตต่างๆในไลน์ผลิต

ตำแหน่ง 2

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (นักศึกษาฝึกงาน)
 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
 91 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กทม. 10520
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เรียนรู้กระบวณการผลิตต่างๆในไลน์ผลิต

ตำแหน่ง 3

 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (นักศึกษาฝึกงาน)
 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
 91 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง แขวง ลำปลาทิว เขต ลาดกระบัง กทม. 10520
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เรียนรู้กระบวณการผลิตต่างๆในไลน์ผลิต